Považská Bystrica

Považská Bystrica

Považský (Bystrický) hrad Považská Bystrica je mesto ležiace 35 km od Kunerádu, medzi Trenčínom a Žilinou. Leží v údolí Javorníkov, Strážovskej hornatiny a Bielych Karpát, cez ktoré preteká rieka Váh. Prvá písomná zmienka o Považskej Bystrici sa však viaže s rokom 1316. Je tiež o Bystrickom hrade, ktorého najznámejšími majiteľmi boli lúpežní rytieri Ján a Rafael Podmanickí. V roku 1432 bola Považská Bystrica husitmi vypálena. Plamene pohltili všetky obecné listiny a právne dokumenty, preto kráľ Žigmund obnovil na žiadosť obyvateľov Považskej Bystrici v r. 1435 jej výsadné práva.
Rod Podmanických vymrel po meči roku 1558. Panstvo prešlo rúk rodu Balassovcov. Hrad je dobre prístupný z obce Považské Podhradie, od kostola po žltej turistickej značke približne 20 minút, ponúka krásny výhľad do Vážskeho podolia.
kaštieľ Burg
Úplná prestavba starého mesta na nové, ktorá sa uskutočnila v 70. a 80. rokoch 20. storočia, zmenila jeho ráz. Postavili sa nové sídliská, pribudli hotelové a reštauračné zariadenia. Mesto Považská Bystrica je od júla 1996 sídlom novoutvoreného okresu Považská Bystrica v Trenčianskom kraji. Žije v ňom viac ako 43 000 obyvateľov. Pätina z nich v mestských častiach, ktoré vznikli pripojením pôvodne samostatných obcí Podmanín, Praznov, Zemiansky Kvášov, Považská Teplá, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Milochov, Horný a Dolný Moštenec k mestu.
Považská Bystrica Medzi kultúrno-historické pamiatky mesta patrí kaštieľ s dvoma nárožnými vežami, vybudovaný pod považskobystrickým hradom, zvaný Burg.
História Farského kostola Navštívenia Panny Márie siaha do 14. storočia, kedy ho dal v gotickom slohu postaviť Ján Podmanický. K zásadnej prestavbe kostola na modernú trojloďovú stavbu s dvoma vežami sa pristúpilo v roku 1940. Novodobé vitrážové okná sú vyhotovené podľa návrhu Vincenta a Viery Hložníkovcov z roku 1951. Vo vestibule kostola sú v stene zabudované epitafy - renesančný epitaf Rafaela Podmanického z roku 1558, neskororenesančné epitafy Žigmunda Balassu a jeho manželky kňažnej Alžbety Zborowskej. V renesančnom kaštieľ v obci Orlové v súčasnosti sídli Vlastivedné múzeum. Má botanické, zoologické a etnografické zbierky, dovedna predstavuje viac ako 20 000 druhov predmetov. Na kopci nad mestom sa nachádza Kaplnka sv. Heleny z roku 1728.  


späť